Napomene na Izlazni dokumenti i Ponude
U matičnim podacima kod Napomena za Izlazne dokumente i kod Napomena za ponude dodano polje Uključi u automatsko ubacivanje (D/N) pomoću kojeg možemo definirati da ako je u Parametrima pod Izlaznim dokumentima (ili Ponudama) stavljeno da se napomene automatski ubacuju, ovdje definiramo da li će ova napomena biti ili ne uzeta prilikom automatskog ubacivanja. Odn. da li ovu napomenu želimo koristiti samo prilikom ručnog dodavanja napomene.

By | 2021-05-18T12:16:17+01:00 18.05.2021|Matični podaci|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment