Monthly Archives: June 2011

//June

402

Plaće > Ispisi > Liste plaća (isplatni listići) Korigiran ispis grupiranja i sumiranja poslova (iznosa i sati u fondu sati) po grupama i podgrupama poslova

By | 2011-06-06T00:00:00+01:00 06.06.2011|Plaće|0 Comments