Monthly Archives: June 2020

//June

950

ERačun - ispravljena greška kod kreiranja ako su nam količine ili cijene artikala ili usluga veće od 0 ali manje od 0.10

By | 2020-10-20T10:31:40+01:00 13.06.2020|eRačuni|0 Comments