Monthly Archives: December 2018

//December

893

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće Na temelju izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje će se primjenjivati od 01.01.2019. godine napravljene su izmjene u Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće Kod unosa Godine ako je unesena godina veća ili jednaka 2019 sustav nudi nove vrijednosti za [...]

By | 2018-12-29T13:03:26+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

892

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Na temelju izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje će se primjenjivati od 01.01.2019. godine napravljene su izmjene u Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Kod unosa Datuma isplate (dospijeća) ako je uneseni datum veći ili jednak [...]

By | 2018-12-29T13:02:59+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

890

Plaće > JOPPD U tablicu 'Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom' dodan redak 63 - Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

By | 2018-12-29T13:01:46+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

889

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Kod punjenja obrasca prilagođen algoritam i napravljena kontrola i korekcija punjenja: Server porezne uprave zahtjeva da OSNOVICA + POREZ = IZNOS RAČUNA bez odstupanja. Zbog toga je stavljena kontrola koja dopušta toleranciju do 0.10 kuna, ako je razlika OSNOVICA + POREZ - IZNOS RAČUNA unutar apsolutnog iznosa od 0.10 kuna, [...]

By | 2018-12-29T13:01:15+01:00 29.12.2018|Obračun PDV|0 Comments

885

Plaće > Obračun Ispravljen obračun kod 50% umanjenja (Smanjenje poreza i prireza za 50 % (Potpomognuto područje I.skupine i Grad Vukovar)) Prirez je duplo smanjivan.

By | 2018-12-29T12:58:33+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments