Monthly Archives: January 2011

//January

353

Kod ispisa skladišnih kartica dodan parametar: Kod ispisa skladišnih kartica za izlaze sa maloprodajnih skladišta ako postoji potreba automatski kreiraj NPC (nivelaciju prodajne cijene) (D/N) Inicijalno je postavljeno na D Ako je D, prilikom ispisa skladišnih kartica za maloprodajna skladišta, automatski će se kreirati i NPC (nivelaciju prodajne cijene).

By | 2011-01-24T00:00:00+01:00 24.01.2011|Maloprodaja|0 Comments

352

Plaće > Godišnji pregledi > IP Kartice Prilikom kreiranja IP kartica do sad je bio uvjet da li je Bruto 0, sada je stavljeno da li je Bruto 0 ili Neto 0 Potrebno radi slučajeva kao npr. u slučaju da je zaposlenik primao plaću do npr. 2.mjeseca, a nakon toga otišao na neku vrstu bolovanja, [...]

By | 2011-01-19T00:00:00+01:00 19.01.2011|Plaće|0 Comments

351

Obrasci Dodan POTVRDA O ISPLAĆENOM PRIMITKU, DOHOTKU, UPLAĆENOM DOPRINOSU, POREZU NA DOHODAK I PRIREZU 2010.pdf Ovaj obrazac je u PDF formatu i identičan je onom u Excelu, ali je namijenjen onim poslodavcima koji nemaju mogućnost otvaranja xls datoteka.

By | 2011-01-19T00:00:00+01:00 19.01.2011|Općenito|0 Comments

349

Plaće > Ispisi > ID Obraci Ispis Dodano: Ispis ID obrasca Ispis ID obrasca do 31.12.2010 I dalje ostavljene kolone u unosu i ispis obrasca koji se primjenjivao dp 31.12.2010, te je dodan Ispis ID obrasca koji se primjenjuje od 01.01.2011. Od 01.01.2011., temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak, sadržaj obrasca ID je izmjenjen [...]

By | 2011-01-13T00:00:00+01:00 13.01.2011|Plaće|0 Comments

348

Plaće > Godišnji pregledi > IP Kartice Ispravljena pogreška prilikom kreiranja IP obrasca Ako je nakog godišnjeg obračuna na zadnjoj isplati porezna osnovica otišla u minus, to se nije prikazivalo na IP obrascu. Ispravljeno.

By | 2011-01-12T00:00:00+01:00 12.01.2011|Plaće|0 Comments

347

Plaće > Godišnji pregledi > IP Kartice Ispis Dodano: 2011 - Ispis IP Obrasca (Primjenjuje se od 01.01.2011, maknuti su slijedeći stupci UPLAĆENE PREMIJE OSIGURANJA i stupac UPLAĆENI POSEBAN POREZ, stupci su renumerirani i napomena u podnožju je korigirana) Za predaju i kreiranje IP obrazaca, popratnih listova i datoteka (XML i CSV) za isplaćene plaće [...]

By | 2011-01-10T00:00:00+01:00 10.01.2011|Plaće|0 Comments

346

Plaće > Godišnji pregledi > IP Kartice Ispis > 2010 - Kreiraj XML datoteku - nakon kreiranja XML datoteke, te nakon upita da li želite snimiti IP obrazac na disketu, dodan upit "Želite li otvoriti folder sa IP obrascima?" Time je omogućeno da možete kreirane XML datoteke kopirati, premijestiti, validirati ili snimiti na CD ili [...]

By | 2011-01-10T00:00:00+01:00 10.01.2011|Plaće|0 Comments

345

Plaće > Godišnji pregledi > IP Kartice Ispis > 2010 - Kreiraj CSV datoteku - nakon kreiranja CSV datoteke dodan upit "Želite li otvoriti folder sa CSV datotekama?"

By | 2011-01-10T00:00:00+01:00 10.01.2011|Plaće|0 Comments