Monthly Archives: April 2010

//April

271

Kod Matičnih podataka o Artiklima dodani detalji PARTNER_ŠIFRE. Unosite Šifru partnera i njegu šifru artikla. Ovdje možete voditi evidenciju šifra artikala od strane partnera. Npr. neki od partnera žele da se na vašim izlaznim dokumentima prikazuju njihove interne šifre artikala.

By | 2010-04-30T00:00:00+01:00 30.04.2010|Matični podaci|0 Comments

268

NAPOMENA: Kod ispisa bezgotovinskog izlaznog računa (kod većine tipova ispisa IFA) sada uzima za naslov dokumenta ono što piše pod opisom vrste dokumenta (VD). Tako da sada ako pod vrstom dokumenta stavljate npr. ODB, a opis mu je 'Odobrenje' na računu će pisati 'Odobrenje' i broj.

By | 2010-04-26T00:00:00+01:00 26.04.2010|Izlazni dokumenti|0 Comments

267

Kod ispisa Dnevnika knjiženja (Glavna knjiga -> Ispisi glavne knjige -> Dnevnik knjiženja) dodana još dva polja kod upita: Sumarno po mjestu troška (D/N) - ako želimo međusume po mjestima troškova Prikaži Detalje ili samo Sumarno (D/S) - ako ne želimo stavke već samo sumarni iznos ili sumarni iznos sa međusumama za svako pojedino mjesto [...]

By | 2010-04-24T00:00:00+01:00 24.04.2010|Glavna knjiga|0 Comments

266

Kod knjiženja ili ispravka knjiženja dokumenta prikazuje poruku i ODBACUJE knjiženje ili ispravak knjiženja za one dokumente kojima datum dokumenta nije unutar poslovne godine. (Do sada je bilo samo javljanje poruke o neusklađenosti datuma dokumenta i poslovne godine.)

By | 2010-04-23T00:00:00+01:00 23.04.2010|Općenito|0 Comments

261

Kod nekih tipova ispisa izlaznih računa do sada je bilo moguće ispisati samo prvih 5 redova napomena. Sada je stavljeno na neograničen broj redova napomena.

By | 2010-04-07T00:00:00+01:00 07.04.2010|Izlazni dokumenti|0 Comments