Monthly Archives: February 2018

//February

870

Plaće > Ispisi > JOPPD dodane nove šifre: Stjecatelj primitka/osiguranik: 0012 Primici/obveze doprinosa: 0007 0008 0009 0047 0053 Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom: 62

By | 2018-02-09T16:26:51+01:00 09.02.2018|Plaće|0 Comments

869

Plaće > Matični podaci > Vrste poslova (primanja) Dadan parametar: Umanjenje osn.za dop.na plaću (D/N) Ako stavimo D, osnovica za obračun doprinosa na plaću za ovu vrstu posla biti će smanjena za 50%

By | 2018-02-09T16:26:21+01:00 09.02.2018|Plaće|0 Comments

867

Temeljnice obrtnika Na unosnoj formi izmijenjen je naziv kolone u KPI-Izdaci-članak 33 Ispis > Ispis KPI Izmjenjen naziv kolone 14 u IZDACI IZ ČL.33. ST.1. T. 1.I 5. Ispis > Ispis KPI detaljno Izmjenjen naziv kolone IZDACI IZ ČL.33. Ispis > Ispis KPI detaljno grupirano po partnerima Izmjenjen naziv kolone IZDACI IZ ČL.33.

By | 2018-02-06T17:15:39+01:00 06.02.2018|Knjiga primitaka i izdataka|0 Comments

866

Knjiga primitaka i izdataka Na unosnoj formi izmijenjen je naziv kolone u Izdaci-čl_33 Ispis > Ispis KPI Izmjenjen naziv kolone 14 u IZDACI IZ ČL.33. ST.1. T. 1.I 5. Ispis > Ispis KPI detaljno Izmjenjen naziv kolone IZDACI IZ ČL.33. Ispis > Ispis KPI detaljno grupirano po partnerima Izmjenjen naziv kolone IZDACI IZ ČL.33.

By | 2018-02-06T17:15:05+01:00 06.02.2018|Knjiga primitaka i izdataka|0 Comments