Monthly Archives: February 2012

//February

456

Na izlaznim dokumentima dodana polja Oporezivo osnovica 25% i Oporezivo porez 25%. Napomena: Sustav na temelju parametra (Konfiguracija i održavanje > Parametri) 'Stopa PDV-a' dobiva informaciju da li kod unosa stavaka (detalja) izlaznog računa, puni polja osnovica, odn. porez: Ako je stopa stavljena 22 onda puni: Oporezivo osnovica 22% i Oporezivo porez 22% Ako je [...]

By | 2012-02-28T00:00:00+01:00 28.02.2012|Izlazni dokumenti|0 Comments

453

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost > PDV-K Dodano: Ispis - Snimi PDV-K u XML datoteku za Eporeznu Napravljena rutina za snimanje PDV-K obrazaca u obliku XML datoteke što nam omogućuje učitavanje u sustav Eporezne.

By | 2012-02-11T00:00:00+01:00 11.02.2012|Obračun PDV|0 Comments

452

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost Dodano: Ispis - Snimi PDV u XML datoteku za Eporeznu Napravljena rutina za snimanje PDV obrazaca u obliku XML datoteke što nam omogućuje učitavanje u sustav Eporezne.

By | 2012-02-11T00:00:00+01:00 11.02.2012|Obračun PDV|0 Comments

451

Plaće > Ispisi > ID Obrasci Dodano: Ispis - Snimi XML datoteku za Eporeznu Napravljena rutina za snimanje ID obrazaca u obliku XML datoteke što nam omogućuje učitavanje u sustav Eporezne.

By | 2012-02-08T00:00:00+01:00 08.02.2012|Plaće|0 Comments

450

Plaće > Ispisi > ID Obrasci Dadana polja Datum početka razdoblja i Datum završetka razdoblja. Potrebno za kreiranje XML dadoteka za obrazac E-ID za sustav Eporezna.

By | 2012-02-08T00:00:00+01:00 08.02.2012|Plaće|0 Comments

448

Plaće > Ispisi > RS Obrasci Ispis > Ispis RS strana B - 2010 Prilikom kreiranja procedura za datoteke za E-Regos napravljena pogreška kod ispisa RS-a stranice B. Pravilo o ispisu 12 redaka na jednoj stranici je greškom maknuto. Ispravljeno!

By | 2012-02-08T00:00:00+01:00 08.02.2012|Plaće|0 Comments

445

Osnovna sredstva Unos novog ili korekcija postojećeg Ako ste odredili da se radi o Otpisu, prodaji ili lomu, a niste unijeli datum otuđenja, kada je sustav pokušao napraviti temeljnicu za glavnu knjigu, naišao je na prazni datum otuđenja i nije mogao kreirati temeljnicu jer nije imao datuma pa je zablokirao. Ispravljeno!

By | 2012-02-07T00:00:00+01:00 07.02.2012|Osnovna sredstva|0 Comments

444

Plaće > Ispisi > RS obrasci - Ispis Ispis RS strana A sa kodom i datotekom - 2010 Kreiranje datoteke prilagođeno i za učitavanje u Eregos sustav kada ste Vi nositelj certifikata a predajete za drugi subjekt za koji imate punomoć (Potrebno ispravno ispuniti (sva polja koja su obavezna - označena crvenom bojom): Matični podaci [...]

By | 2012-02-05T00:00:00+01:00 05.02.2012|Plaće|0 Comments

443

Dodano pod Matični podaci: Nova unosna forma: Dodatni podaci za Eporeznu, Eregos Ovdje valja skrenuti pozornost da ako ste knjigovodstveni servis ili predajete obrasce na Eporeznu i (ili) Eregos za drugi subjekt (Vi ste nositelj certifikata, a za druge subjekte imate punomoći), tada obavezno pod polje Zaposlenik drugog subjekta (D/N) stavite D i ispunite dodatna [...]

By | 2012-02-04T00:00:00+01:00 04.02.2012|Matični podaci|0 Comments