Monthly Archives: January 2023

//January

1022

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednostPrema mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/22-02/87, URBROJ: 513-07-21-01-22-3 od 30. studenog 2022. godine vezano uz primjenu presude Suda Europske unije, u predmetu C-9/20, mijenja se način obračuna PDV-a za račune primljene od obveznika koji PDV plaćaju po naplati.Napravljene izmjene u PDV obrascu i pripadaućim izvještajima (Knjiga [...]

By | 2023-01-16T20:54:43+01:00 16.01.2023|Obračun PDV|0 Comments

1019

Plaće > Ispisi > JOPPDKod obračuna plaće ako se radi o Poduzetničkoj plaći (Tip obračuna 05) polje 'obracunani_primitak_od_ nesam_rada_17' stavlja na 0

By | 2023-01-16T20:52:09+01:00 16.01.2023|Plaće|0 Comments

1018

Kod konverzije korigirano da se neoporezivi primici i isplata bolovanja zaokružuje na 2 decimale jer ponekad je zbog više decimala JOPPD bio odbijen zbog zbroja na A stranici

By | 2023-01-16T20:51:28+01:00 16.01.2023|Općenito|0 Comments