Monthly Archives: January 2024

//January

1083

Matični podaci > PartneriDodano polje "Eračun Fina Poslovnica (neobavezno)" u koje upisujemo Fina šifru poslovnice koju možemo naći na moj-eracun.hr kada se ulogiramo i idemo na Tražilica > Poslovne jedinice gdje upišemo OIB i dobijemo popis poslovnih jedinica i pripadajuće Fina šifre poslovnica.

By | 2024-01-31T14:21:10+01:00 31.01.2024|Matični podaci|0 Comments

1082

Osnovna sredstva > Ispis > Ispis po kontimaZbirna lista > Za tekuću godinu > Konto otpisaNa ispisu je podešeno zaokruživanje pojedinačnih stavki i sumarnog ispisa na 2 decimale

By | 2024-01-25T22:21:34+01:00 25.01.2024|Osnovna sredstva|0 Comments

1081

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)Ispravljena greška kod naknadnih obračuna za obračune prije 2024 kada je sustav izbacio radi upisa teksta u polje Datum isplate

By | 2024-01-25T15:34:55+01:00 25.01.2024|Plaće|0 Comments

1080

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost > IspisiDodana nova verzija "Ispis Sumarno svih označenih obrazaca" sa novim obrascem koji se primjenjuje od 2023 (od uvođenja EUR-a) (dodano je polje "I.11 Isporuke po stopi 0%" i maknuta su polja "V. Po prethodnom obračunu" i "VI. Ukupno razlika")Dosadašnji je pomaknut niže i preimenovan u "Ispis [...]

By | 2024-01-20T17:00:59+01:00 20.01.2024|Obračun PDV|0 Comments

1079

Glavna knjiga > Ispisi glavne knjige > Bruto bilanca - za sva kontaKod prikazivanja strane (Dugovna, Potražna) kod salda, prikazuje se samo ako su salda < 0.004 ili veća od 0.004Do sada je bilo situacija kada je saldo bio na primjerice 5. ili 6. decimali ispisano je saldo 0.00 ali je prikazivana strana, sada ako [...]

By | 2024-01-19T15:30:13+01:00 19.01.2024|Glavna knjiga|0 Comments

1077

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)Dodano polje 'Stope poreza uzimaj iz (M/O)'M = iz mjesečnih podatakaO = iz općina i gradovaKoristi se kada nam je potrebno da za obračun odredimo zajedničke stope poreza na dohodak i graničnike koje, ako upišemo 'M', možemo ovdje upisati. Npr. Kada trebamo stopu poreza 0 ili [...]

By | 2024-01-12T01:56:01+01:00 12.01.2024|Plaće|0 Comments

1075

Plaće > Ispis > JOPPD > Strana ADodano polje 'Interni naziv', služi nam da si možemo napisati našu neku internu napomenu ili da kada kreiramo kopiju da nam napiše sustav da je to kopija

By | 2024-01-12T01:55:27+01:00 12.01.2024|Plaće|0 Comments

1074

Plaće > Ispisi > JOPPDNa stranici B kod neoporezivih dodataka ponekad nije stavljena 0 u polje Neodrađeni sati. Ispravljeno.

By | 2024-01-12T01:54:30+01:00 12.01.2024|Plaće|0 Comments

1073

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)ObračunDodana napomena prilikom naknadnog obračuna da je potrebno proći sa korekcijom obračun da se upišu Datum obračuna od i Datum obračuna do u JOPPD obrazac iz tog obračuna

By | 2024-01-09T14:44:18+01:00 09.01.2024|Plaće|0 Comments