Monthly Archives: March 2024

//March

1093

Ispis virmana > Virmani plaće HUB 3Ispis > Ispis zbrojnog naloga i kreiranje datotekeIzmijenjena procedura kreiranja datoteke na novi format SEPA - Standard ISO 20022 XML za iniciranje poruka kreditnog transfera(pain.001.001.09)

By | 2024-03-19T18:16:35+01:00 19.03.2024|Virmani|0 Comments

1092

Izlazni računiGradilište Opis IFAOmogućeno ručno dodavanje šifri, tako da ako ste već došli do 99, a polje prima samo 2 znaka, sada možete koristiti i kombinacije sa slovima (npr. A1, A2, ….. 1A, …..2R……, AA, AB,….) pa smo sa kombinacijama slova i brojki došli do mogućih preko 630 kombinacija

By | 2024-03-19T18:15:38+01:00 19.03.2024|Gradilišta|0 Comments

1091

Ulazni računiGradilište Opis UFAOmogućeno ručno dodavanje šifri, tako da ako ste već došli do 99, a polje prima samo 2 znaka, sada možete koristiti i kombinacije sa slovima (npr. A1, A2, ….. 1A, …..2R……, AA, AB,….) pa smo sa kombinacijama slova i brojki došli do mogućih preko 630 kombinacija

By | 2024-03-19T18:14:41+01:00 19.03.2024|Gradilišta|0 Comments