Monthly Archives: November 2020

//November

965

Zaključenje godineDorađena je funkcija zaključenja godina za Ulazne, Izlazne i Maloprodajne računeUz dosadašnji uvijet Datum Dokumenta, stavlejno je i da gleda Datum Knjiženja.Tako da ako imate Dokument iz prošle poslovne godine, ali ste Datum Knjiženja (za PDV) stavili u drugu poslovnu godinu on neće biti maknut.

By | 2020-11-30T14:47:36+01:00 30.11.2020|Zaključenje godine|0 Comments

964

Plaće > JOPPDDodane šifre kod Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom (oznaka_neoporezivi_primitak_B_15_1): 71Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u koristsvojeg radnika do propisanog iznosa

By | 2020-11-27T14:53:21+01:00 27.11.2020|Plaće|0 Comments

963

Plaće > JOPPDDodane šifre kod Primici/obveze doprinosa (oznaka_primitka_obveze_B_6_2): 0010Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljemjednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbamaugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno 0011Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država [...]

By | 2020-11-27T14:52:28+01:00 27.11.2020|Plaće|0 Comments

961

Plaće > Ispisi > Liste plaće (Isplatni listići)Dodano pod VI.2. Podaci o vrsti i iznosima ostvarene plaće/naknade plaće i brojuIspisuje ako postoji Topli obrok ili Stimulacija (%) unijeti podMjesečni podaci > Unos satnica /stimul./topl.obr./dodataka..

By | 2020-11-25T16:06:23+01:00 25.11.2020|Plaće|0 Comments

960

Plaće > Godišnji pregledi > Ostvareni sati po OJDopunjen izvještaj sa razdiobom sati po puno nepuno radno vrijeme temeljem polja iz JOPPD obrasca: JOPPD_pun_nep_rad_vr

By | 2020-11-17T17:21:00+01:00 17.11.2020|Plaće|0 Comments

959

Plaće > Godišnji preglediDodan izvještaj kao pomoć za popunjavanje statističkih podataka:Isplaćena bruto i neto plaća (spol, stručna sprema, puno-nepuno rad.vr., mjeseci rada)

By | 2020-11-11T17:33:43+01:00 11.11.2020|Plaće|0 Comments