Maloprodaja

/Maloprodaja

974

Maloprodaja > Vanjske kase > Prijenos cjenika u kasuDodan upit ako prebacijemo samo za određenu kasuDodano da možemo prebacivati sve artikle ako smo upisali skladište, ali cjenik će biti prenesen sa cijenama za odabrano skladište

By | 2021-01-14T10:56:25+01:00 08.01.2021|Maloprodaja|0 Comments

970

Maloprodaja > Knjiga popisaDodan parametar:Kod knjige popisa, isključi sve nivelacije(D/N)Inicijalno stavljeno NAko želimo isključiti sve automatski generirane nivelacije, npr. kada ne koristimo robno-materijalno, već samo unosimo promete

By | 2021-01-04T13:48:32+01:00 04.01.2021|Maloprodaja|0 Comments

967

Fiskalizacija QR kodSa 01.01.2021. fiskalizirani računi trebaju sadržavati QR kod Na Izlaznim dokumentima i Maloprodajnim računima sada je moguće korigirati ili naknadno upisivati polja ZKI i JIR (ako primjerice prepisujemo račun za slanje preko eRačuna ili ga prepisujemo iz nekog drugog programa, a taj račun sadrži ZKI i JIR) Na ispise u Izlaznim dokumentima (uključujući [...]

832

Maloprodajni računi - fiskalizacija U rijetkim slučajevima, ako smo imali mnogo artikala sa velikim rabatom, kod fiskalizacije maloprodajnih računa znalo se dogoditi da ispisani iznos osnovice i osnovica poslana na fiskalizaciju se razlikovala za 1 lipu. Ispravljeno.

By | 2017-07-19T00:00:00+01:00 19.07.2017|Maloprodaja|0 Comments

833

Maloprodajni računi Ako smo najprije unijeli stavke računa, a potom korigirali količinu i nismo sa enterom prošli i cijenu, u nekim slučajevima je ukupni iznos sa porezom ostao po starom unosu. Ispravljeno.

By | 2017-07-19T00:00:00+01:00 19.07.2017|Maloprodaja|0 Comments

668

Maloprodajna kasa Dodan parametar: Kasa. Kod naplate partnera tražiti po Šifri ili OIB-u (Š/O) Inicijalno stavljeno Š Po OIB-u je moguće samo kada se šifre partnera dodijeljuju u centralnom knjigovodstvu (na kasi se dodijeljuju privremene šifre koje se ažuriraju u centralnom knjigovodstvu)

By | 2014-09-05T00:00:00+01:00 05.09.2014|Maloprodaja|0 Comments

664

Maloprodaja > Maloprodajni računi Dodan parametar: Maloprodaja - Kod ispisa Rekapitulacija prometa - po artiklima, kreiraj datoteku za Export (D/N) Inicijalno stavljeno N Omogućuje Vam da ako nemate povezano centralno knjigovodstvo i maloprodaju (npr. Izdvojeni pogoni, prodavaonice, knjigovodstveni servisi), možete prilikom ispisa rekapitulacije prodaje po artiklima kreirati i datoteku sa popisom tih artikala i količinama [...]

By | 2014-07-23T00:00:00+01:00 23.07.2014|Maloprodaja|0 Comments

606

Maloprodaja > Knjiga popisa > Ispis > Ispis - formirani podaci Maloprodaja > Knjiga popisa > Ispis > Suma - formirani podaci Dodan parametar: Kod knjige popisa, iznos izlaznih računa uzimaj iz sume Stavaka ili iznosa Računa (S/R) Inicijalno stavljeno: S (R se koristi kod onih koji samo prepisuju ukupan dnevni promet)

By | 2014-02-24T00:00:00+01:00 24.02.2014|Maloprodaja|0 Comments

544

Maloprodaja > Maloprodajni računi > Detalji - Stavke Dodan opis, tako da se može dodati tekst koji će biti dodan nazivu artikla prilikom ispisa maloprodajnog računa.

By | 2013-04-02T00:00:00+01:00 02.04.2013|Maloprodaja|0 Comments