eRačuni

/eRačuni

982

eRačuni > Partneri > "E-Mail za eRačun"Uz polje "E-Mail za eRačun" dodan gumbić. Pritiskom na taj gumbić sustav uzima upisani OIB i pretražuje bazu eRačuna i vraća E-Mail za eRačun ako postoji u bazi.Isto tako vraća i polje IsReceiver koje prema napomeni pružatelja usluga eRačuna IsReceiver = False znači da je u bazi pružatelja usluge [...]

By | 2021-04-06T14:02:59+01:00 06.04.2021|eRačuni|0 Comments

967

Fiskalizacija QR kodSa 01.01.2021. fiskalizirani računi trebaju sadržavati QR kod Na Izlaznim dokumentima i Maloprodajnim računima sada je moguće korigirati ili naknadno upisivati polja ZKI i JIR (ako primjerice prepisujemo račun za slanje preko eRačuna ili ga prepisujemo iz nekog drugog programa, a taj račun sadrži ZKI i JIR) Na ispise u Izlaznim dokumentima (uključujući [...]

950

ERačun - ispravljena greška kod kreiranja ako su nam količine ili cijene artikala ili usluga veće od 0 ali manje od 0.10

By | 2020-10-20T10:31:40+01:00 13.06.2020|eRačuni|0 Comments

931

eRačuni Naziv i opis artikla je sada stavljen da se proširuje po cijeloj širini dokumenta, a eRačunJMJ (jedinica mjere po međunarodnom standardu) je stavljena u isti red kao i dosadašnja JMJ (jedinica mjere). Kod duljih naziva i opisa artikala naziv je bio odsječen na 255 znakova, ispravljeno da se mogu puno duži nazivi i opisi [...]

By | 2019-09-27T11:52:18+01:00 25.09.2019|eRačuni|0 Comments

930

eRačuni Poboljšana procedura čiščenja preostalih i zaostalih memorijskih dijelova nakon i prije pripreme i slanja eRačuna

By | 2019-09-27T11:51:41+01:00 24.09.2019|eRačuni|0 Comments

929

eRačuni Povečane vrijednosti Timeouta kod konekcije, slanja poruke i primanja odgovora defaultne: ResolveTimeout=0 (beskonačno) ConnectTimeout = 60 sekundi SendTimeout = 30 sekundi ReceiveTimeout = 30 sekundi Povečano na: ResolveTimeout=0 (beskonačno) ConnectTimeout = 800 sekundi SendTimeout = 800 sekundi ReceiveTimeout = 800 sekundi

By | 2019-09-27T11:50:57+01:00 24.09.2019|eRačuni|0 Comments

928

eRačun Zaokruživanje iznosa poreza, ponekad se nije poklapalo za 1 lipu: Osnovica + Porez = Ukupno Naprevljena procedura da izvrši provjeru i korekciju

By | 2019-09-27T11:50:25+01:00 04.09.2019|eRačuni|0 Comments

927

eRačun Rekapitulaciji poreza dano više mjesta i smanjena veličina fonta, kada imamo osnovicu u milijunima da ne prelama u 2 reda

By | 2019-09-27T11:49:46+01:00 19.08.2019|eRačuni|0 Comments

926

eRačun Centriran i povečan broj računa. Napravljen veći razmak oko broja računa (ispod i iznad). Rabat stavljen na 2 decimale. Na 'Ukupno za platiti' stavljena valuta (kn). Centrirana zaglavlja stavki.

By | 2019-09-27T11:49:06+01:00 19.08.2019|eRačuni|0 Comments