Monthly Archives: May 2011

400

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Na temelju članka 3. stavka 1. podstavka 11. novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 37/2011), koji je stupio na snagu 01.05.2011 napravljena je slijedeća izmjena: Dodan detalj NEISPLATA, gdje se upisuje šifra radnika i koliki je iznos neisplaćene obveze na [...]

By | 2011-05-17T00:00:00+01:00 17.05.2011|Plaće|0 Comments

398

Plaće > Matični podaci > Vrste poslova (primanja) Na temelju članka 3. stavka 1. novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 37/2011), koji je stupio na snagu 01.05.2011 napravljene su slijedeće izmjene: Na isplatnim listama (koje se više ne zovu Obrazac OP) potrebno je grupirati, sate i iznose: 1. po satima [...]

By | 2011-05-17T00:00:00+01:00 17.05.2011|Plaće|0 Comments

396

Na temelju novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 37/2011), koji je stupio na snagu 01.05.2011 napravljene su slijedeće izmjene: Plaće > Ispisi > Liste plaće (isplatni listići) maknuta razrada PLANIRANI REDOVITI FOND SATI (za razdoblje isplate) Sati rada danju po rasporedu radnog vremena Sati rada noću po rasporedu radnog vremena [...]

By | 2011-05-11T00:00:00+01:00 11.05.2011|Plaće|0 Comments

393

Izlazni računi > Ispis > Ispis kontiranja od-do, partner, status, .... Uz postojeći izvještaj i filtriranje, dodane opcije odabira: Grupirano po (1/2/3/4) 1 Grupirano po dokumentima 2 Grupirano po kontima, partnerima i detaljno po dokumentima 3 Grupirano po kontima i partnerima 4 Grupirano po kontima

By | 2011-05-01T00:00:00+01:00 01.05.2011|Izlazni dokumenti|0 Comments

392

Ulazni računi > Ispis > Ispis kontiranja od-do, partner, status, .... Uz postojeći izvještaj i filtriranje, dodane opcije odabira: Grupirano po (1/2/3/4) 1 Grupirano po dokumentima 2 Grupirano po kontima, partnerima i detaljno po dokumentima 3 Grupirano po kontima i partnerima 4 Grupirano po kontima

By | 2011-05-01T00:00:00+01:00 01.05.2011|Ulazni dokumenti|0 Comments

391

Glavna knjiga > Ispis glavne knjige > Bruto bilanca - za sva konta Proširen ispis. Osim već do sada prisutnih opcija filtriranja Konto, Konto Do, Partner, Mjesto troška, Promet od, Promet do. Dodane i opcije: Grupiraj po razredima (1 znamenka) (D/N) Grupiraj po skupinama (2 znamenke) (D/N) Grupiraj po pod skupinama (3 znamenke) (D/N) Grupiraj [...]

By | 2011-05-01T00:00:00+01:00 01.05.2011|Glavna knjiga|0 Comments

390

Glavna knjiga > Ispisi glavne knjige > Dnevnik knjiženja Maknuta opcija Grupiraj po mjestu troška (D/N) Dodana opcija Grupiraj po (0/1/.../9) Gdje nam je na izboru grupiranje po: 0 Bez grupiranja 1 Grupirano po temeljnici 2 Grupirano po kontu 3 Grupirano po mjestu troška 4 Grupirano po VD (vrsti dokumenta) 5 Grupirano po broju dokumenta [...]

By | 2011-05-01T00:00:00+01:00 01.05.2011|Glavna knjiga|0 Comments

388

Kasa Unos artikla ili barkoda, ako nije unijet niti artikl niti barkod, sustav nema podatak o kojem se artiklu radi i u tom slučaju spremanje se odbija.

By | 2011-05-01T00:00:00+01:00 01.05.2011|Kasa|0 Comments