Monthly Archives: March 2011

//March

384

Izlazni računi Proširene liste Ispisa prebijenih stanja Na listu dodano osim Šifre partnera i naziva partnera, saldo ulaznih, saldo izlaznih i ukupno saldo do traženog datuma, sveukupni saldo ulaznih, sveukupni saldo izlaznih i sveukupni saldo Moguće fitrirati po datumu dokumneta ili po datumu valute, Samo partneri koji na traženi dan nemaju saldo 0 Samo partneri [...]

By | 2011-03-30T00:00:00+01:00 30.03.2011|Izlazni dokumenti|0 Comments

381

Osnovna sredstava Ispis > Obrazac DI Prilikom ispisa obrasca DI stavljeno i da ako smo upisali da želimo stanje na npr. dan 31.12.2010, na listu ne ulaze osnovna sredstva nabavljena poslije tog datuma

By | 2011-03-29T00:00:00+01:00 29.03.2011|Osnovna sredstva|0 Comments

379

Ulazni računi Proširene liste Ispisa prebijenih stanja Na listu dodano osim Šifre partnera i naziva partnera, saldo ulaznih, saldo izlaznih i ukupno saldo do traženog datuma, sveukupni saldo ulaznih, sveukupni saldo izlaznih i sveukupni saldo Moguće fitrirati po datumu dokumneta ili po datumu valute, Samo partneri koji na traženi dan nemaju saldo 0 Samo partneri [...]

By | 2011-03-09T00:00:00+01:00 09.03.2011|Ulazni dokumenti|0 Comments

378

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit objavljenom u 'Narodnim novinama' br. 123/10 (04.11.2010) napravljen je novi Obrazac PD za 2010 Može se pronaći pod Obrasci, kao i na www.winpis.com (Knjigovodstvo > Download) Obrasci Porezna dobit PD obrazac za 2010 excel.xls

By | 2011-03-08T00:00:00+01:00 08.03.2011|Općenito|0 Comments

376

Plaće > Ispisi > Liste plaća (Isplatni listići) Obrasci OP Dodana razrada: PLANIRANI REDOVITI FOND SATI (za razdoblje isplate) Sati rada danju po rasporedu radnog vremena Sati rada noću po rasporedu radnog vremena Dodano u naslovu obračuna: Dani u mjesecu od do

By | 2011-03-02T00:00:00+01:00 02.03.2011|Plaće|0 Comments

375

Plaće > Mjesečni podaci > Unos satnica/ stimul./put.tr./topl.obr./dodataka… Dodano polje 'Planirani noćni fond sati' Služi za unos planiranih sati noćnog rada na temelju kojeg se na isplatnim listama (Obrazac OP) izračunavaju i ispisuju: PLANIRANI REDOVITI FOND SATI (za razdoblje isplate) Sati rada danju po rasporedu radnog vremena Sati rada noću po rasporedu radnog vremena

By | 2011-03-02T00:00:00+01:00 02.03.2011|Plaće|0 Comments

373

Temeljnice obrtnika Kod temeljnica obrtnika dodano polje 'Ostalo ne ide u KPI'

By | 2011-03-02T00:00:00+01:00 02.03.2011|Uncategorized|0 Comments