Monthly Archives: February 2016

//February

750

Plaće > Matični podaci > Porezi i doprinosi Stope doprinosa Virmani poreza i prireza Virmani doprinosa Beneficirani staž Dadan gumb Kopiraj - Omogućuje nam da iz jedne vrste obračuna kopiramo vrijednosti u drugi (da izbjegnemo nepotrebno prepisivanje)

By | 2016-02-16T00:00:00+01:00 16.02.2016|Plaće|0 Comments

749

Plaće > Tipovi obračuna Dodan novi Tip Obračuna: 07 - SAMOSTALNA DJELATNOST-OBRTNIK Obračun isti kao i kod SAMO DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU, ali kod kreiranja JOPPD Strana B u polje obracunani_primitak_od_nesam_rada_B_17 stavlja vrijednost 0.

By | 2016-02-15T00:00:00+01:00 15.02.2016|Plaće|0 Comments

748

Plaće > Obračun > Kreiranje JOPPD Korigirano da se resetira polje (ukupno_doprinos_zaposljavanje_sam_djelat_A_VI_4_4) na 0

By | 2016-02-15T00:00:00+01:00 15.02.2016|Plaće|0 Comments

747

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Dodan gumb Renumeriraj OPZ koji nam služi za ponovnu renumeraciju rednih brojeva i pod računi i pod partneri. (U slučajevima kada brišemo ili dodajemo ručno stavke na obrazac da ne trebamo ručno korigirati redne brojeve.)

By | 2016-02-15T00:00:00+01:00 15.02.2016|Obračun PDV|0 Comments

746

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Promijenjena datoteka za poreznu. Izmijenjen DatumOD koji se upisuje u datoteku. Novi algoritam kreiranja DatumOD polja je na način da iz polja DatumDo uzme godinu i postavi polje DatumOd u prvi dan te godine.

By | 2016-02-15T00:00:00+01:00 15.02.2016|Obračun PDV|0 Comments

745

Obračun PDV Dodano Obrazac OPZ-STAT-1 Generiranje Oznake porezneg broja: Ako nema upisani OIB > Oznaka poreznog broja = 3 Ako ima OIB i Oznaku zemlje prazno i Oznaku zemlje HR > Oznaka poreznog broja = 2 Ako ima OIB i Oznaku zemlje prazno ili HR > Oznaka poreznog broja = 1 Ako polja VD1…..VD10 ostavimo [...]

By | 2016-02-15T00:00:00+01:00 15.02.2016|Obračun PDV|0 Comments

739

Plaće > Mjesečni podaci > Dodatne osnove obračuna (bolovanja...) Kod kreiranja JOPPD obrasca stavljeno da na B stranici unesene sate stavlja i u polje Neodrađeni_sati_10_0

By | 2016-02-08T00:00:00+01:00 08.02.2016|Plaće|0 Comments

738

Plaće> Ispisi>JOPPD Kreiranje datoteke za ePoreznu Kod snimanja datoteke nisu bila uzeta u obzir i polja vezana za Samostalnu djelatnost. Dodana polja vezana za samostalnu djelatnost na stranici A prilikom kreiranja datoteke za poreznu.

By | 2016-02-08T00:00:00+01:00 08.02.2016|Plaće|0 Comments