Općenito

/Općenito

1054

Dvojno prikazivanje cijenaDorađene procedure da ako se ispisuju dokumenti koji imaju datum dokumenta prije 01.01.2024 da ispisuje i dalje tečaj i iznos u kunama. Dok za dokumente koji imaju datum dokumenta na dan ili poslije 01.01.2024 da ispisuje samo Eure.

By | 2023-12-25T00:55:21+01:00 25.12.2023|Općenito|0 Comments

1018

Kod konverzije korigirano da se neoporezivi primici i isplata bolovanja zaokružuje na 2 decimale jer ponekad je zbog više decimala JOPPD bio odbijen zbog zbroja na A stranici

By | 2023-01-16T20:51:28+01:00 16.01.2023|Općenito|0 Comments

1009

Dvojno prikazivanje cijenaMaloprodajni računi, Kasa, Izlazni računi, Ponude, eRačuniIzlazni računi > Ispisi> Dugovi kupaca (Podsjetnik, Opomena, Tužba, IOS)Ulazni računi > Ispis > Ispis IOS (Izvod otvorenih stavaka)Skladišno poslovanje > Primke > Ispis > Naljepnice s cijenama

By | 2022-08-22T21:52:52+01:00 22.08.2022|Općenito|0 Comments

967

Fiskalizacija QR kodSa 01.01.2021. fiskalizirani računi trebaju sadržavati QR kod Na Izlaznim dokumentima i Maloprodajnim računima sada je moguće korigirati ili naknadno upisivati polja ZKI i JIR (ako primjerice prepisujemo račun za slanje preko eRačuna ili ga prepisujemo iz nekog drugog programa, a taj račun sadrži ZKI i JIR) Na ispise u Izlaznim dokumentima (uključujući [...]

943

Dodan Globalni Parametar: Mjesta Troška zamijeni sa Izvori Financiranja (D/N) Inicijalno je stavljeno N (Ne) Kada ovaj parametar stavimo na D (Da) na svim mjestima u programu Mjesto Troška biti će zamijenjeno sa Izvori Financiranja

By | 2020-02-11T21:13:40+01:00 11.02.2020|Općenito|0 Comments

851

Podsjetnici Kod korekcije postojećeg podsjetnika, ako promijenimo datum podsjetnika, a status je Izvršeno, sustav nas pita da li želimo i status promijeniti na Aktivno te tako ponovo aktivirati ovu stavku podsjetnika.

By | 2017-11-27T16:41:16+01:00 27.11.2017|Općenito|0 Comments