Monthly Archives: August 2009

//August

51

Dodana komanda za automatsko prepisivanje iznosa iz kolona 22 posto u kolone 23 posto PDV-a, uz kontrolu ako postoji iznos različit od 0 u osnovici 23 posto pita da li ste sigurni da želite prebrisati unešene iznose (da bi se izbjeglo ako dva puta uzastopce pritisnete komandu (gumbić)). Rutina nije automatizirana zbog činjenice da pojedini [...]

By | 2009-08-31T00:00:00+01:00 31.08.2009|Izlazni dokumenti|0 Comments

50

Dodana komanda za automatsko prepisivanje iznosa iz kolona 22 posto u kolone 23 posto PDV-a, uz kontrolu ako postoji iznos različit od 0 u osnovici 23 posto pita da li ste sigurni da želite prebrisati unešene iznose (da bi se izbjeglo ako dva puta uzastopce pritisnete komandu (gumbić)). Rutina nije automatizirana zbog činjenice da pojedini [...]

By | 2009-08-31T00:00:00+01:00 31.08.2009|Ulazni dokumenti|0 Comments

46

Korigirano, kalkulacija izlaznog računa se kreira na temelju cijene definirane u skladištu. Od maloprodajne (M) ili veleprodajne (V). Isto tako treba i biti parametar RacOdMV jednak tom parametru.

By | 2009-08-21T00:00:00+01:00 21.08.2009|Izlazni dokumenti|0 Comments

45

Kod unosa novog zaglavlja (ne i kod korekcije postojećeg zapisa) izlaznih računa sustav nudi iznose, pod uvjetom da u matičnim podacima firme Period obračuna PDV-a nije 0.

By | 2009-08-21T00:00:00+01:00 21.08.2009|Izlazni dokumenti|0 Comments

44

OPREZ: Promijenjen raspored unosa osnovica i poreza kod izlaznih računa radi logičnijeg nuđenja iznosa kod dodavanja novih zapisa (ne i kod korekcije) uz uvijet da u matičnim podacima fime Period obračuna PDV-a nije 0

By | 2009-08-20T00:00:00+01:00 20.08.2009|Izlazni dokumenti|0 Comments

42

Kod unosa novog zaglavlja (ne i kod korekcije postojećeg zapisa) ulaznih računa sustav nudi iznose, pod uvjetom da u matičnim podacima firme Period obračuna PDV-a nije 0.

By | 2009-08-20T00:00:00+01:00 20.08.2009|Ulazni dokumenti|0 Comments

41

OPREZ: Promijenjen raspored unosa osnovica i stopa kod ulaznih računa radi logičnijeg nuđenja iznosa kod dodavanja novih zapisa (ne i kod korekcije) uz uvijet da u matičnim podacima fime Period obračuna PDV-a nije 0

By | 2009-08-20T00:00:00+01:00 20.08.2009|Ulazni dokumenti|0 Comments