Monthly Archives: January 2014

//January

595

Plaće > Godišnji pregledi > IP Kartice Kod radnika (DETALJI) dodan još jedan ID: 4 - za druge isplatitelje mirovine (kod kojih se nalazi preslika porezne kartice sukladno čl.61 st.18. Pravilnika)

By | 2014-01-22T00:00:00+01:00 22.01.2014|Plaće|0 Comments

594

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost Ispis PDV-S obrasca Ispis ZP (Zbirna prijava) obrasca Ispravljeno, ako ste imali porezno razdoblje npr. Od 01.12.2103 do 31.12.2013, a račun koji ulazi u te obrasce ima datum 31.12.2014 nije bio prikazan u tim obrascima, sada je uzet u obzir (prije nije uziman zadnji datum razdoblja, u [...]

By | 2014-01-20T00:00:00+01:00 20.01.2014|Obračun PDV|0 Comments

596

Dodan JOPPD obrazac i sva popratna polja potrebna kod obračuna. Napravljeno i da se isti može ručno unijeti, ispisati stranicu A i B i kreirati XML datoteka za e-poreznu

By | 2014-01-01T00:00:00+01:00 01.01.2014|Plaće|0 Comments