Zaključenje godine

/Zaključenje godine

1047

Zaključenje godine > Prijenos glavne knjige za novu poslovnu godinuDodana kontrola da li su sva konta koja su prisutna u Glavnoj knjizi definirana u Kontnom planu.Ako nisu, sustav javlja koja nedostaju i prekida zaključak godine.

By | 2023-11-29T08:38:08+01:00 29.11.2023|Zaključenje godine|0 Comments

973

Zaključenje godineZatvaranje razreda:Inicijalno sada nudi zadnji datum iz prošle godinePrijenos glavne knjige za poslovnu godinu:Inicijalno sada nudi prošlu godinuZatvaranje računa:Inicijalno sada nudi zadnji datum iz prošle godine

By | 2021-01-06T11:30:58+01:00 06.01.2021|Zaključenje godine|0 Comments

972

Zaključenje godineKod dosadašnjeg zaključenja godine, grupe konta 4 i 7 su se zatvarale na način da se sumiraju i ostavljaju u bazi. Ali ako koristimo Mjesto troška ili Izvore financiranja i pregledavamo konto kartice za grupe konta 4 ili 7 sa filtriranjem mjesta troška ili izvorima financiranja, dobit ćemo i donose iz prošle godine. Sada [...]

By | 2021-01-06T11:30:01+01:00 06.01.2021|Zaključenje godine|0 Comments

965

Zaključenje godineDorađena je funkcija zaključenja godina za Ulazne, Izlazne i Maloprodajne računeUz dosadašnji uvijet Datum Dokumenta, stavlejno je i da gleda Datum Knjiženja.Tako da ako imate Dokument iz prošle poslovne godine, ali ste Datum Knjiženja (za PDV) stavili u drugu poslovnu godinu on neće biti maknut.

By | 2020-11-30T14:47:36+01:00 30.11.2020|Zaključenje godine|0 Comments

14

Kod zaključivanja računa dodano da uzima u obzir i račune koji imaju iznos računa = 0, ali imaju naplate, isto tako i ako je račun u prošlim godinama zatvoren, ali u aktivnoj godini ima naplatu koja stvara razliku, neće ga maknuti

By | 2009-08-11T00:00:00+01:00 11.08.2009|Zaključenje godine|0 Comments