Obračun PDV

/Obračun PDV

1080

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost > IspisiDodana nova verzija "Ispis Sumarno svih označenih obrazaca" sa novim obrascem koji se primjenjuje od 2023 (od uvođenja EUR-a) (dodano je polje "I.11 Isporuke po stopi 0%" i maknuta su polja "V. Po prethodnom obračunu" i "VI. Ukupno razlika")Dosadašnji je pomaknut niže i preimenovan u "Ispis [...]

By | 2024-01-20T17:00:59+01:00 20.01.2024|Obračun PDV|0 Comments

1022

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednostPrema mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/22-02/87, URBROJ: 513-07-21-01-22-3 od 30. studenog 2022. godine vezano uz primjenu presude Suda Europske unije, u predmetu C-9/20, mijenja se način obračuna PDV-a za račune primljene od obveznika koji PDV plaćaju po naplati.Napravljene izmjene u PDV obrascu i pripadaućim izvještajima (Knjiga [...]

By | 2023-01-16T20:54:43+01:00 16.01.2023|Obračun PDV|0 Comments

948

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost > Ispis > Ispis računa za obračun poreza (UFA/IFA)Dodan filter po Mjestu troška (izvoru financiranja), ali samo za ulazne račune.

By | 2020-10-20T10:28:53+01:00 13.03.2020|Obračun PDV|0 Comments

945

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost > Ispis > Ispis računa za obračun poreza (UFA/IFA) Izbor: Dodan novi izbor: 13 - Ulazni računi - SVI - koji su plačeni u zadanom razdoblju

By | 2020-03-09T09:22:07+01:00 09.03.2020|Obračun PDV|0 Comments

944

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Do sada je sustav sam nudio datume na temelju upisanog datuma Na Dan. I to NisuNaplaćeniDo je ponuđeno kao zadnji dan slijedećeg mjeseca. Pošto je došlo do novih izmjena u pravilniku, napravljeno je da se može ponuđeni datum NisuNaplaćeniDo promijeniti, te ako je NaDan datum manji od 31.12.2019 nudi datum [...]

By | 2020-02-20T12:20:11+01:00 20.02.2020|Obračun PDV|0 Comments

901

Obrazac U-RAIspravak prilikom kreiranja xml sheme u poljima Naziv partnera i Broj računa kod specijalnih znakova koji bi mogli rezultirati odbacivanjem datoteke u ePoreznoj sa porukom greške u xml shemi.

By | 2019-09-27T11:39:48+01:00 19.02.2019|Obračun PDV|0 Comments

900

Obrazac U-RA Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost Ispis > Obrazac U-RA Obrazac se puni istovremeno kada punimo i PDV obrazac (klikom na "Puni por obr") i uzima isto razdoblje. U Obrascu U-RA je moguće korigirati stavke, odnosno račune, brisati i dodavati ručno. Obrazac U-RA je moguće ispisati iz programa i kreirati XML [...]

By | 2019-02-14T23:28:00+01:00 14.02.2019|Obračun PDV|0 Comments

899

Matični podaci > Poslovni partneri - kupci i dobavljači Dodano polje "Tip Poreznog Broja (1/2/3)" 1 = OIB 2 = EU Partner i Inozemni Partner sa hrvatskim PDV-ID brojem 3 = 3. zemlje ili stari partneri ugašeni prije OIB-a ili niste upisali OIB Za sada se koristi u OPZ-STAT-1 i Obrazac URA

By | 2019-02-14T23:27:00+01:00 14.02.2019|Obračun PDV|0 Comments

889

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Kod punjenja obrasca prilagođen algoritam i napravljena kontrola i korekcija punjenja: Server porezne uprave zahtjeva da OSNOVICA + POREZ = IZNOS RAČUNA bez odstupanja. Zbog toga je stavljena kontrola koja dopušta toleranciju do 0.10 kuna, ako je razlika OSNOVICA + POREZ - IZNOS RAČUNA unutar apsolutnog iznosa od 0.10 kuna, [...]

By | 2018-12-29T13:01:15+01:00 29.12.2018|Obračun PDV|0 Comments

837

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Kod automatskog popunjavanja obrasca u iznimnim slučajevima je znalo doći do greške koja je rezultirala javljanjem pogreške Overflow. Ispravljeno.

By | 2017-11-20T19:04:44+01:00 20.11.2017|Obračun PDV|0 Comments