Monthly Archives: July 2010

//July

308

Obrasci Dodan Evidencija o radnom vremenu (01.06.2010).pdf Ovaj obrazac je u PDF formatu i identičan je onom u Excelu, ali je namijenjen onim poslodavcima koji nemaju mogućnost otvaranja xls datoteka.

By | 2010-07-30T00:00:00+01:00 30.07.2010|Općenito|0 Comments

307

Izlazni računi - Ispis Kod ispisa izlaznih računa tipa O1 kod razrade poreza dodane i stope poreza (sada: Osnovica, stopa, iznos poreza) i ako postoji porez na potrošnju, uz iznos, ispisuje se i postotak poreza na potrošnju

By | 2010-07-30T00:00:00+01:00 30.07.2010|Izlazni dokumenti|0 Comments

305

Plaće > Godišnji pregledi > Matična knjiga zaposlenih Kod ispisa dodano polje Ostalo (polje se ažurira u Plaće > Matični podaci > Matični podaci - radnici dodatno) Plaće > Godišnji pregledi > Ispis matične knjige zaposlenih Dodano polje za filtriranje po Šifri radnika Plaće > Matični podaci > Matični podaci - radnici Dodan ispis Matična [...]

By | 2010-07-30T00:00:00+01:00 30.07.2010|Plaće|0 Comments

304

Plaće > Matični podaci > Matični podaci - radnici dodatno Dodano polje Opis. U to polje može se unijeti neograničena količina teksta i u više redaka. Uvedeno između ostalog i zbog novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine br. 66/10 dalje: Pravilnik). U ovo polje možete evidentirati sve ostale podatke [...]

By | 2010-07-30T00:00:00+01:00 30.07.2010|Plaće|0 Comments

302

Obrasci Pod obrasci grupa Fina dodane nove verzije obrazaca: PR-RAS-NPF ver. 2.0.2 (10.06.2010).xls Objedinjena Excel datoteka svih proračunskih obrazaca ver. 2.1.2 (15.06.2010).xls

By | 2010-07-30T00:00:00+01:00 30.07.2010|Općenito|0 Comments

300

Plaće > Ispisi > Liste plaća (isplatni listići) Na temelju Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar.nov., br. 81/10.) propisan je obvezni sadržaj isplatnog listića plaće i nadoknade plaće. Pa je tako u čl. 3. st. 1. navedeni obvezni sadržaj Obrasca OP (isplatnog listića), pošto se u praksi pojedine podstavke kod pojedinih [...]

By | 2010-07-28T00:00:00+01:00 28.07.2010|Plaće|0 Comments

299

Plaće > Ispisi > Potpisna Lista i Plaće > Ispisi > Lista svih isplata Do sada je jedan od uvjeta da bi zaposlenik bio stavljen na gore navedene liste bio i da li postoji iznos za isplatu. Taj uvjet je maknut, pa sada i zaposlenici koji imaju za isplatu 0 kn su stavljeni na gore [...]

By | 2010-07-28T00:00:00+01:00 28.07.2010|Plaće|0 Comments

298

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Dodnana polja: Ispis Napomene na Rekapitulaciji i Isplatnim listićima (D/N) Napomena - moguć unos beskonačnog teksta u više redaka. Pošto se to polje može ispisivati na isplatnim listićima (ako je Ispis Napomene na Rekapitulaciji i Isplatnim listićima (D/N) stavljeno D) ovo polje možemo iskoristiti za [...]

By | 2010-07-28T00:00:00+01:00 28.07.2010|Plaće|0 Comments

295

Obračun plaća - Obračun ustega Uvedeno polje Prioritet. Inicijalna vrijednost tog polja = 0. Služi za određivanje prioriteta kod obračuna obustava za pojedinog zaposlenog u određenom obračunu. Ako imamo npr. 20 aktivnih obustava za jednog radnika. Sve obustave (ako nismo drugačije odredili) imaju prioritet 0. Mi želimo da obustava sa šifrom 15 (npr. Kredit Zaba) [...]

By | 2010-07-27T00:00:00+01:00 27.07.2010|Plaće|0 Comments