Monthly Archives: November 2017

//November

853

Plaće > Godišnji pregledi > IP kartice i Potvrde za drugi dohodak Prilagođeno zadnjim izmjenama za 2017. godinu

By | 2017-11-29T21:47:37+01:00 29.11.2017|Plaće|0 Comments

852

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće Prilagođen Godišnji obračun plaće zadnjim izmjenama za 2017. godinu

By | 2017-11-29T21:45:52+01:00 29.11.2017|Plaće|0 Comments

851

Podsjetnici Kod korekcije postojećeg podsjetnika, ako promijenimo datum podsjetnika, a status je Izvršeno, sustav nas pita da li želimo i status promijeniti na Aktivno te tako ponovo aktivirati ovu stavku podsjetnika.

By | 2017-11-27T16:41:16+01:00 27.11.2017|Općenito|0 Comments

850

Izlazni računi & Ponude Ispis Kod tipa izlaznog računa O1 ako je opis artikla i opis stavke imao više od 500 slova u opisima, prilikom ispisa nije se ispisivao cijeli opis. Ispravljeno.

By | 2017-11-27T12:43:33+01:00 27.11.2017|Izlazni dokumenti|0 Comments

847

Glavna knjiga > Ispis glavne knjige > Konto kartice Dodan odabir: Bez PS, Donosa i Prometa (D/N) Da - Ispiši i prazne kartice, odn. one koje nemaju početnog stanja, donosa ili prometa Ne - Ne ispisuj prazne kartice, odn. one koje nemaju početnog stanja, donosa ili prometa

By | 2017-11-24T09:45:31+01:00 24.11.2017|Glavna knjiga|0 Comments

841

Na početnom prozoru (prozoru izbornika) dadan je prozorčić sa podsjetnicima. (Agenda, kalendar) Možete kreirati podsjetnike i zadati sustavu kada želite da vam ih prikaže, tj. koliko dana prije termina. Podsjetnik je vidljiv tako dugo dokle mu ne promijenite status. Možete kreirati i podsjetnike za osobe.

By | 2017-11-21T20:13:18+01:00 21.11.2017|Općenito|0 Comments

838

Izlazni računi > Paramateri Tip veleprodajnog računa = O2 Ako imate podešeno tip veleprodajnog računa na O2, tada u nekim situacijama, npr. kod većeg broja stavki sa velikom količinom, a malom cijenom pojedinačnog artikla, znalo se dogoditi da ukupna osnovica, ukupni porez i ukupni iznos su se razlikovali za lipe. Ispravljeno.

By | 2017-11-20T22:25:49+01:00 20.11.2017|Izlazni dokumenti|0 Comments