Matični podaci

/Matični podaci

1083

Matični podaci > PartneriDodano polje "Eračun Fina Poslovnica (neobavezno)" u koje upisujemo Fina šifru poslovnice koju možemo naći na moj-eracun.hr kada se ulogiramo i idemo na Tražilica > Poslovne jedinice gdje upišemo OIB i dobijemo popis poslovnih jedinica i pripadajuće Fina šifre poslovnica.

By | 2024-01-31T14:21:10+01:00 31.01.2024|Matični podaci|0 Comments

988

Napomene na Izlazni dokumenti i PonudeU matičnim podacima kod Napomena za Izlazne dokumente i kod Napomena za ponude dodano polje Uključi u automatsko ubacivanje (D/N) pomoću kojeg možemo definirati da ako je u Parametrima pod Izlaznim dokumentima (ili Ponudama) stavljeno da se napomene automatski ubacuju, ovdje definiramo da li će ova napomena biti ili ne [...]

By | 2021-05-18T12:16:17+01:00 18.05.2021|Matični podaci|0 Comments

721

Matični podaci > Kontni plan Dodan Gumb: Uvoz Kontni plan Omogućuje nam da obrišemo postojeći kontni plan i zamijenimo ga sa kontnim planom iz neke druge baze. (Npr. Kada otvarate novog komintenta i želite uvesti kontni plan od nekog postojećeg gdje ste si već posložili kontni plan)

By | 2015-05-18T00:00:00+01:00 18.05.2015|Matični podaci|0 Comments

699

VAŽNO!!!!!!: Uvedena nova oznaka za poduzeća koja sa 01.01.2015 prelaze na obračun po naplaćenim naknadama Matični podaci > Matični podaci firme: Pravna (1,4)/Fizička osoba (2) 4 - Pravna osoba (izdaje R1 račune)- PDV po naplati od 01.01.2015

By | 2015-02-18T00:00:00+01:00 18.02.2015|Matični podaci|0 Comments

683

Transferi Dodana stavka izbornika: Izvoz Artikli u drugu WinPIS bazu (Ako npr. u više poduzeća (obrta) koristite iste artikle ovdje možete izvesti (export) artikle iz jednog u drugo) Exportiraju se: Artikli, Grupe artikala, Tipovi artikala i Barkodovi

By | 2014-11-24T00:00:00+01:00 24.11.2014|Matični podaci|0 Comments

647

Dodana mogućnost da jedan Artikl ima više BarKodova I dalje je prisutan pod Artikli glavni BarKod, a ostali ili zamijenski se stavljaju pod Detalji BarKodovi Matični podaci > Artikli - roba, usluge, rad ili operacije Dodan gumb Traži BarKod kod pretraživanja traži najprije u Artiklima vrijednosti iz polja BarKod, ako ne pronađe traži u Artiklima [...]

By | 2014-06-20T00:00:00+01:00 20.06.2014|Matični podaci|0 Comments

648

Transferi > Izvoz Artikli, Partneri, Barkodovi TIP 2 Dodano kod izvoza BarKodova da uzima i ostale ili zamijenske Barkodove koji se stavljaju pod Artikli > Detalji > BarKodovi

By | 2014-06-20T00:00:00+01:00 20.06.2014|Matični podaci|0 Comments