Monthly Archives: December 2014

//December

690

Plaće > Ispisi > JOPPD > Ispis Ispis strana B JOPPD U nekim situacijama prilikom ispisa strane B poredak nije bio po Rednom broju. Ispravljeno.

By | 2014-12-30T00:00:00+01:00 30.12.2014|Plaće|0 Comments

689

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) S obzirom na izmjene od 01.01.2015 Stavljeno da na temelju Datum isplate (dospijeća) nudi Neoporeziva osnovica, stope poreza i granice poreznih osnovica

By | 2014-12-29T00:00:00+01:00 29.12.2014|Plaće|0 Comments

688

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaća Ispravljeno kod više isplata da pravilno prikazuje Mogući osobni odbitak

By | 2014-12-29T00:00:00+01:00 29.12.2014|Plaće|0 Comments

687

Kod kreiranja xml datoteka (ePorezna, eRegos,...) ako je brojčana vrijednost bila u rasponu od -0,99 kn do -0,01 kn sustav nije stavljao da je to negativan broj. Ispravljeno.

By | 2014-12-12T00:00:00+01:00 12.12.2014|Općenito|0 Comments

686

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće Prilagođeno obračunu za 2014 godinu sa unosima kod KOREKCIJA za kreiranje JOPPD obrasca

By | 2014-12-05T00:00:00+01:00 05.12.2014|Plaće|0 Comments