Glavna knjiga

/Glavna knjiga

979

Glavna Knjiga > Ispis glavne knjige > Bruto bilanca - za sva kontaNa izvještajima bruto bilance i na uspravnoj i položenoj dodani opisi koji detaljnije opisuju kolone Početnog stanja, Donosa, Prometa i Ukupnog stanja.

By | 2021-02-05T10:44:41+01:00 05.02.2021|Glavna knjiga|0 Comments

938

Glavna knjiga > Ispis glavne knjige > Konto Kartice Uz Kunsku i Deviznu dodana i Proširena Konto Kartica (ispis dodatnih podataka kao npr. ID Računa)

By | 2020-02-11T21:10:49+01:00 11.02.2020|Glavna knjiga|0 Comments

879

Glavna Knjiga > Ispisi glavne knjige > Bruto bilanca - za sva konta Za Uspravno položenu bruto bilancu stavljeno je da si automatski povećava veličinu polja naziv konta na temelju upisanih znakova u polje Naziv konta. Neki korisnici trebaju cijele nazive zbog raznih izvješataja.

By | 2018-04-18T11:25:16+01:00 18.04.2018|Glavna knjiga|0 Comments

847

Glavna knjiga > Ispis glavne knjige > Konto kartice Dodan odabir: Bez PS, Donosa i Prometa (D/N) Da - Ispiši i prazne kartice, odn. one koje nemaju početnog stanja, donosa ili prometa Ne - Ne ispisuj prazne kartice, odn. one koje nemaju početnog stanja, donosa ili prometa

By | 2017-11-24T09:45:31+01:00 24.11.2017|Glavna knjiga|0 Comments

778

Glavna knjiga > Temeljnice glavne knjige > Ispis > Ispis proknjižene temeljnice Ispravljen poredak stavki ispisa temeljnica tako da bude identičan poredku unosa stavki temeljnice. Pošto se u stvari radi o ispravku reda knjiženja stavki temeljnica u glavnu knjigu, za postojeće, već proknjižene, temeljnice ako želimo da prilikom ispisa prate redoslijed unosa, trebamo ih najprije [...]

By | 2016-08-16T00:00:00+01:00 16.08.2016|Glavna knjiga|0 Comments

765

Glavna knjiga > Ispis glavne knjige > Konto kartice Kod devizne konto kartice dodani podaci u devizama za: Početna stanja, donos, ukupno Ispravljena pogreška kod salda kod ispisa više partnera odjednom

By | 2016-05-30T00:00:00+01:00 30.05.2016|Glavna knjiga|0 Comments

766

Glavna knjiga > Ispis glavne knjige > Ispis otvorenih stavki na temelju glavne knjige Dodana mogućnost ispisa i deviznog i kunskog IOS-a sa sumarnim podacima i saldom

By | 2016-05-30T00:00:00+01:00 30.05.2016|Glavna knjiga|0 Comments