Ponude

/Ponude

990

PonudeDodan parametar:Broj znakova u broju ponude (npr.0000000001) od 3 - 10. Ako već imate napravljene ponude unutar poslovne godine, ne mijenjati.Inicijalno stavljeno 10

By | 2021-05-18T12:17:43+01:00 18.05.2021|Ponude|0 Comments

987

PonudeU matičnim podacima dodana forma Napomene - ponude gdje možemo unijeti ponude koje potom mogu biti automatski ubačene prilikom kreiranja ponuda.Npr. po zakonskoj obvezi ubacivanje napomene "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN"U Ponudama je dodan parametar:Ubaci napomene kod kreiranja ponuda (D/N)Inicijalno stavljeno N

By | 2021-05-18T12:12:27+01:00 18.05.2021|Ponude|0 Comments

984

PonudeDodan "2D barkod za plaćanje putem mobilnog bankarstva" na nekim ispisima ponuda.Radi lakšeg i bržeg plaćanja po ponudi. Kupac samo skenira barkod na svom mobitelu iz mobilnog bankarstva i popune mu se sva polja za plaćanje.

By | 2021-04-16T19:56:01+01:00 16.04.2021|Ponude|0 Comments

651

Dodan parametar kod Ponuda Kod unosa artikla prikazuj formu sa nabavnim cijenama po ul.dokumentima (D/N) Inicijalno stavljeno D

By | 2014-06-23T00:00:00+01:00 23.06.2014|Ponude|0 Comments

328

Ponude Kod ponuda povećan broj znakova prilikom unosa napomena. Sada je moguće u jedan redak unijeti do 130 znakova. Ako Vam je potrebno više, možete napomene unijeti u više redaka. Ako postoji u matičnim podacima firme Logo, tada se i na određenim tipovima ponuda u desnom gore uglu prikazuje i logo firme.

By | 2010-10-21T00:00:00+01:00 21.10.2010|Ponude|0 Comments