968

Plaće > Ispisi > Liste plaće (Isplatni listiće)
Na svim tipovima liste
Maknuto grupiranje Naknada za bolovanje na temelju iste osnove bolovanja i sati bolovanja
Do sada je bilo da ako zaposlenik ima više bolovanja, a ta bolovanja imaju istu osnovu bolovanja i isti broj sati bolovanja, na isplatnim listama su ta bolovanja bila grupirana u jednan redak.
Maknuto grupiranje bolovanja i sada se svako bolovanje prikazuje u svom redku

By | 2020-12-30T11:29:35+01:00 30.12.2020|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment