963

Plaće > JOPPD
Dodane šifre kod Primici/obveze doprinosa (oznaka_primitka_obveze_B_6_2):

0010
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno

0011
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od
najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0012
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od
najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0013
Primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

0048
Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog
ugovora o radu u slučaju neisplate plaće

0049
Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog
ugovora o radu, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u
slučaju neisplate plaće

0050
Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog
ugovora o radu, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u
slučaju neisplate plaće

4055
Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO
isplaćuje osiguraniku, prema zakonu kojim se uređuje prijenos mirovinskih prava, a čija
su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja
u Republici Hrvatskoj

5113
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi standardnog udomitelja

5114
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi specijaliziranog udomitelja za djecu

By | 2020-11-27T14:52:28+01:00 27.11.2020|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment