900

Obrazac U-RA
Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost
Ispis > Obrazac U-RA
Obrazac se puni istovremeno kada punimo i PDV obrazac (klikom na “Puni por obr”) i uzima isto razdoblje.
U Obrascu U-RA je moguće korigirati stavke, odnosno račune, brisati i dodavati ručno.
Obrazac U-RA je moguće ispisati iz programa i kreirati XML datoteku za ePoreznu.
U Obrazac U-RA ulaze SAMO računi koji su na PDV obrascu navedeni pod pozicijama od III.1 do III.3
U Obrazac U-RA NE ulaze stjecanja i primljene usluge EU
U Obrazac U-RA NE ulazi prijenos porezne obveze
Obrazac U-RA nema polje neoporezivo ili oslobođeno, a pošto matematička kontrola zahtjeva zbroj, polje Ukupno sa PDV-om u stvari nije to što piše ako imate neoporezive ili prolazne stavke, već zbroj osnovica i pretporeza (može i ne može se odbiti).
Osnovica za porez iz ovog obrasca nije jednaka osnovici na PDV obrascu, jer u PDV Obrascu osnovica je temeljena na Može se odbiti i izračunava se temeljem polja Može se odbiti, a u Obrascu U-RA se prikazuje osnovica iz Može + Ne Može se odbiti, odnosno ako imamo po naplaćenom onda srazmjerno plaćenom.
U posljednjim izmjenama na ePoreznoj dozvoljeno je da svi iznosi budu 0, većina kontrola na ePoreznoj je promijenjeno u samo upozorenja, pa se mogu slati i račune bez PDV-a sa svim nulama.
NAPOMENA:
U Matični podaci > Partneri je dodano novo polje “Tip Poreznog Broja (1/2/3)”
1 = OIB
2 = EU Partner i Inozemni Partner sa hrvatskim PDV-ID brojem
3 = 3. zemlje ili stari partneri ugašeni prije OIB-a ili niste upisali OIB
Za sada se koristi u:
OPZ-STAT-1 (koriste se vrijednosti 1, 2 ili 3) i
Obrazac U-RA (koriste se vrijednosti 1 ili 2)
U Obrascu U-RA “Tip Poreznog Broja” 2 su oni partneri koji su Inozemni partneri ali imaju hrvatski PDV-ID.
Npr. mađarsko poduzeće je zatražilo i dobilo hrvatski PDV-ID broj i za njega stavljamo u “Tip Poreznog Broja” vrijednost 2

Napravljena je i funkcija koja je automatski popunila to polje svim postojećim partnerima na temelju OIB-a i Zemlje OIB-a.
1 je stavljeno svim partnerima koji imaju upisani OIB
2 je stavljeno svim partnerima koji imaju upisani OIB i neku od zemalja različitih od HR
3 je stavljeno svima koji nemaju ništa upisano u polje OIB, pretpostavlja da su to ili 3.zemlje (imaju nešto upisano u “Porezni Broj”, a OIB je prazan) ili su to parteri koji su ugašeni prije uvađanja OIB-a ili ste ostavili polje OIB prazno.
Iako je funkcija prošla sve partnere, program ne može znati koji su to partneri koji su u stvari Inozemni partneri sa hrvatskim PDV-ID brojem, pa to morate ručno proći partnere i tim pratnerima (Inozemni partneri sa hrvatskim PDV-ID) promijeniti “Tip Poreznog Broja” u 2

By | 2019-02-14T23:28:00+01:00 14.02.2019|Obračun PDV|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment