892

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Na temelju izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje će se primjenjivati od 01.01.2019. godine napravljene su izmjene u Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Kod unosa Datuma isplate (dospijeća) ako je uneseni datum veći ili jednak 01.01.2019 sustav nudi nove vrijednosti za Do1 i Od2 i to 30.000,00

By | 2018-12-29T13:02:59+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment