Glavna knjiga > Ispis glavne knjige > Konto kartice
Dodan odabir:
Bez PS, Donosa i Prometa (D/N)
Da – Ispiši i prazne kartice, odn. one koje nemaju početnog stanja, donosa ili prometa
Ne – Ne ispisuj prazne kartice, odn. one koje nemaju početnog stanja, donosa ili prometa

By | 2017-11-24T09:45:31+01:00 24.11.2017|Glavna knjiga|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment