1101

Plaće > Mjesečni podaci > Mjesečne obustave
Šifra obustave
Dodana polja Model i Poziv na broj platitelja
Kod polja Poziv na broj platitelja mogu se koristiti i varijable:

$F-OIB$ – OIB poslodavca
$PL-ZA-MM$ – plaća za mjesec (2 znamenke)
$PL-ZA-GG$ – plaća za godinu (zadnje 2 znamenke)
$PL-JOPPD$ – broj JOPPD obrasca

Npr. ako je OIB poslodavca 0123456789, a broj JOPPD obrasca 24096
Mi upišemo 123-$F-OIB$-$PL-JOPPD$-888

To će biti zamijenjeno sa:
123-0123456789-24096-888

By | 2024-06-03T22:34:15+01:00 03.06.2024|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment