1015

Napravljena konverzija kuna u Eure.

Euro konverzija upute 1.1

Kada napraviti konverziju

Konverzija se ne radi automatski na 01.01.2023.

Ako imate fiskalizaciju, najkasnije kada treba napraviti konverziju je prije izdavanja 1.računa u 2023.godini.

Ako radite obračun plaća, najkasnije prije obračuna plaće koja se isplaćuje u eurima, a to su sve plaće koje imaju datum isplate veći ili jednak 01.01.2023., odnosno koje imaju JOPPD u 2023.

 

Postupak konverzije

Najprije svakako napravite arhivu!!

Imajte instaliranu zadnju verziju programa.

Ako imate izdvojene kase, najprije povucite promete u knjigovodstvo. Nakon toga i na tim izdvojenim kasama napravite konverziju, prije nego što fiskalizirate prvi račun.

Kada ste spremni za konverziju na početnom zaslonu programa (gdje je glavni izbornik) pritisnite tipku “Kreiraj EUR-o bazu”.

Ta akcija će kreirati kopiju baze u istom direktoriju gdje je i kunska baza. Sada će u tom direktoriju biti 2 baze npr. Zpis.mdb i Zpis_EUR.mdb

Kada postoje te 2 baze na početnom zaslonu programa pojavit će se 2 tipke “Kunska baza” i “Euro baza”.

Kada prvi puta pritisnete tipku “Euro baza” sustav će vas pitati da li želite konvertirati polja u eure. Pritisnite Yes (Da).

Nakon konverzije polja konverzija je završena. Ako ste dobili poruku o greški obavezno se javite prije bilo kakvog nastavka.

Sada imamo 2 baze, jednu kunsku, a drugu sa eurima.

Napomena: To su dvije zasebne baze, znači kada dobijete zaostale račune iz 2022.godine ili druge dokumente koje trebate naknadno staviti i u 2022.godinu i 2023.godinu, morat ćete te dokumente upisati i u kunsku i u eursku bazu (u eursku naravno pretvorite u eure), jer su to dvije zasebne baze.

Ako imate izdvojene kase, sada prije povlaćenja prometa ili slanja cjenika u kasu, u Konfiguracija i održavanje pod parametrima, promijenite parametre “Kasa, putanja do baze od kase XX” i tako da je putanja do baze koja završava sa “_EUR_mdb”

Nakon što napravimo Zaključenje godine i razdvojimo godine 2022 i 2023 više neće biti potrebno voditi brigu u kojoj se bazi nalazimo i maknut ćemo taj izbornik za odabir baze.

 

Plaća za 12/2022

Pošto se plaća za 12 mjesec 2022.godine isplaćuje u siječnju 2023.godine i to u eurima i JOPPD se predaje u Eurima, istu obračunajte u eurskoj bazi, jer ako bi ju obračunali u kunskoj pa konvertirali u eursku, neke stavke u obračunu zbog zaokruživanja i konverzije ne bi štimale.

Ako vam je radi nekih statistika potrebna ta plaća i u kunskoj bazi, napravite ju i u kunskoj.

Ako ste tu plaću obračunali u kunskoj bazi pa nakon toga napravili konverziju, najprije prođite sa
korekcijom “Podaci obračuna (zajednički za isplatu)” za tu plaću i pustite ponovo obračun u eurskoj
bazi da se poslože decimale i zaokruže na pravilne iznose.

Inventure robe

Preporuka je, ako radite inventuru u program, da ju napravite prije konverzije. Odnosno da napravite kalkulacije početnih stanja (koje se automatski kreiraju prilikom inventure) kako bi ta početna stanja po skladištima na dan 01.01.2023. bila prebačena u Euro bazu i automatski konvertirana u Eure.

Kasa i Maloprodajni računi – Kalkulator

Kod kase i kod Maloprodajnih računa dodana je tipka “Kalkulator”. Kada kliknemo na nju otvara se kalkulator koji nam olakšava izračun vraćanja gotovine kupcu.

Kod otvaranja preuzima se trenutno aktivni iznos računa u Eurima.

Upišemo koliko eura i (ili) kuna nam je kupac dao, kalkulator izračuna koliko eura trebamo vratiti kupcu. Ako nemamo dovoljno eura u kasi, (pošto je dozvoljeno u prva dva tjedna i vraćati kune ako nemamo dovoljno eura) napišemo koliko eura imamo i kada pritisnemo enter, kalkulator nam napiše koliko kuna trebamo kupcu vratiti.  

Iznosi zaokruženi na 2 decimale

Jedini iznosi koji su nakon konverzije zaokruženi na 2 decimale su kod:

Radnika: Osnovna satnica / koeficijent (Bruto) iznos place, Neto Iznos plaće, Prethodna satnica 1 i Prethodna satnica 2

U Artiklima Iznos bez poreza i Iznos sa porezom, pod Cjenicima Iznos bez poreza i Iznos sa porezom.

Pod Virmanima i Virmanima plaća polje Iznos.

Ispis dokumenata

Ispis dokumenata vršite iz baze u kojoj su kreirani (npr. Izlazni računi, kalkulacije, primke, isplatne liste,….)

Npr. Ako ste izlazni račun napisali u kunskoj bazi, a trebate ponovni ispis, ispišite ga iz kunske baze. Jer prilikom prijenosa podataka i konverzije, stavke npr. Računa su konvertirane i upisane u bazu na 4, 6 ili više decimala, pa ako taj račun koji ste pisali u kunama ispišete u eurima iz eurske baze, neke stavke računa neće štimati zbog toga jer kod ispisa se zaokružuje na 2 decimale.

Za prenesene i konvertirane dokumente (zapise) moralo se ići na više od 2 decimale u bazi zbog toga da kumulativ eura bude čim bliže kumulativu kuna, ali to se samo odnosi na konvertirane dokumente. Dokumenti koje kreirate u euro bazi će pratiti dosadašnje standarde zaokruživanja.

Npr. U kunskoj bazi:

1000 komada po 3,45 kuna = 3450 kuna

U eurskoj bazi:

3,45 kuna / 7,53450 =  0,4578936890304599 eura

Kada  zaokružimo na 2 decimale:

1000 komada po 0,46 eura = 460 eura (3.465,87 kuna, do orginalnog iznosa razlika je 15,87 kuna)

Kada NE zokružujemo na 2 decimale:

1000 komada po 0,4578936890304599 eura = 457,89 eura (3.449,97 kuna, do orginalnog iznosa razlika je 0,03 kuna)

By | 2022-12-30T02:34:40+01:00 28.12.2022|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment