400

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Na temelju članka 3. stavka 1. podstavka 11. novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 37/2011), koji je stupio na snagu 01.05.2011 napravljena je slijedeća izmjena:
Dodan detalj NEISPLATA, gdje se upisuje šifra radnika i koliki je iznos neisplaćene obveze na dan dospijeća. Taj podatak biti će ispisan na isplatnom listiću.

Na temelju Zakona o radu NN 149/09 čl.85. st.3. obračun plaće odn. naknade plaće je ovršna isprava i kao takav mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom poslodavca.

By | 2011-05-17T00:00:00+01:00 17.05.2011|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment