396

Na temelju novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 37/2011), koji je stupio na snagu 01.05.2011 napravljene su slijedeće izmjene:
Plaće > Ispisi > Liste plaće (isplatni listići)
maknuta razrada PLANIRANI REDOVITI FOND SATI (za razdoblje isplate)
Sati rada danju po rasporedu radnog vremena
Sati rada noću po rasporedu radnog vremena
Ostavljeni samo ostvareni poslovi
U podnožju isplatne liste umjesto Poslodavac, stavljeno Odgovorna osoba i dodano mjesto pečata (M.P.)
Dadan Datum određen za isplatu plaće

Plaće > Mjesečni podaci > Unos satnica/stimilacija/put.troš./topli obrok/dodataka…….
maknuto polje Planirani noćni fond sati

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Napomene – maknuto da inicijalno nudi tekst: Određene podstavke iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, nadoknade plaće ili otpremnine (Nar.nov., br. 81/10.) nisu navedene, s obzirom na to da nisu ostvarene

Plaće > Matični podaci > Vrste poslova (primanja)
Opis – povećan broj znakova koje polje može primiti (sa 30 na 100 znakova)

By | 2011-05-11T00:00:00+01:00 11.05.2011|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment