Glavna knjiga > Ispisi glavne knjige > Dnevnik knjiženja
Maknuta opcija Grupiraj po mjestu troška (D/N)
Dodana opcija Grupiraj po (0/1/…/9)
Gdje nam je na izboru grupiranje po:
0 Bez grupiranja
1 Grupirano po temeljnici
2 Grupirano po kontu
3 Grupirano po mjestu troška
4 Grupirano po VD (vrsti dokumenta)
5 Grupirano po broju dokumenta
6 Grupirano po broju
7 Grupirano po šifri partnera
8 Grupirano po datumu knjiženja
9 Grupirano po datumu dokumenta

By | 2011-05-01T00:00:00+01:00 01.05.2011|Glavna knjiga|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment