398

Plaće > Matični podaci > Vrste poslova (primanja)
Na temelju članka 3. stavka 1. novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 37/2011), koji je stupio na snagu 01.05.2011 napravljene su slijedeće izmjene:
Na isplatnim listama (koje se više ne zovu Obrazac OP) potrebno je grupirati, sate i iznose:
1. po satima i iznosima koja spadaju u Plaću (čl.3.st.1.podst.1.)
S time da sate i iznose koji spadaju u Plaću treba opet grupirati (razvrstati) na:
1.1. Sate redovitog rada prema rasporedu radnog vremena s posebno iskazanim satima rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću;
1.2. sate prekovremenog rada s posebno iskazanim satima takvog rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću i drugo

2. sate pripravnosti

3. po satima i iznosima za koje radnik ostvaruje pravo na Naknadu plaće (čl.3.st.1.podst.3.) s posebno iskazanim satima i iznosima:
-godišnjeg odmora
-privremene spriječenosti za rad zbog bolesti
-blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom,………….

Na temelju gore navedenih propisa kod Vrste poslova (primanja) dodano je da određeni posao možete svrstati u određenu grupu i njemu pripadajuću podgrupu ako postoji potreba (grupe i podgrupe možete i sami dodavati). Inicijalno su napravljene 2 grupe:
PLAĆA
NAKNADA PLAĆE

grupa PLAĆA ima i 2 podgrupe:
REDOVNI RAD
PREKOVREMENI RAD

By | 2011-05-17T00:00:00+01:00 17.05.2011|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment