Yearly Archives: 2010

/2010

342

Matični podaci > Poslovni partneri - kupci i dobavljači Prilikom brisanja partnera sustav provjerava da li se taj partner pojavljuje negdje u sustavu, ako da, ne dopušta brisanje i javlja u kojem segmentu sustava se partner pojavljuje

By | 2010-12-30T00:00:00+01:00 30.12.2010|Matični podaci|0 Comments

340

Plaće > Ispisi > Porezi > Porezi po općinama/gradovima i radnicima Prilagođen ispis kako bi zadovoljavao Listu specifikacija preplaćenog poreza na dohodak i prireza prilikom traženja na temelju zahtjeva od Porezne uprave povrat poreza i prireza Dodan OIB za svakog radnika, grupirano po radinicima i po općinama

By | 2010-12-19T00:00:00+01:00 19.12.2010|Plaće|0 Comments

334

Obrasci Kod obrazaca izmjenjen obrazac Evidencija o radnom vremenu (i excel i pdf). Iako je Pravilnikom predviđena samo obveza vođenja evidencije kad radnik radi na dan blagdana, ali ne i kad je po toj osnovi slobodan, dodano je i polje 7.b Izostanak po osnovi blagdana i neradnih dana. Tako da ova evidencija može poslužiti kao [...]

By | 2010-11-24T00:00:00+01:00 24.11.2010|Općenito|0 Comments

333

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Dodani detalji gdje možete vezano za pojedinu isplatu definirati poslove i dodatne osnove obračuna (bolovanja...) I dalje je ostavljeno da poslove i dodatne osnove obračuna (bolovanja...) možete unositi u zasebnim prozorima, tako da oni koji imaju izbornik definiran kod pojedinog korisnika programa da samo unašaju [...]

By | 2010-11-17T00:00:00+01:00 17.11.2010|Plaće|0 Comments

332

Kod poduzeća: Dodan Ispis prebijenih stanja na temelju glavne knjige Glavna knjiga > Ispisi glavne knjige > Ispis prebijenih stanja na temelju glavne knjige

By | 2010-11-15T00:00:00+01:00 15.11.2010|Glavna knjiga|0 Comments

330

Matični podaci > Artikli Dodan parametar Kod otvaranja prozora za izbor artikala prikazuj stanje skladišta za svaki od artikala na temelju skladišta. Inicijalno postavljeno na N, jer ako imamo ogromnu količinu ulaza i izlaza ovo bi moglo usporavati otvaranje prozora sa odabirom artikala. Stavite D, ako želite da Vam se prikazuje stanje. (D/N) Npr. unašamo [...]

By | 2010-11-02T00:00:00+01:00 02.11.2010|Matični podaci|0 Comments

329

Kod glavnog izbornika (tzv. stablo) dodano da prilikom desnog klika mišem aplikacija otvara dijalog za izmjenu fonta (familije slova) za samo stablo i to mogućnost izmjene naziva fonta, veličine, ukošenosti i podebljanja. Ta postavka je lokalnog karaktera.

By | 2017-11-24T18:44:06+01:00 27.10.2010|Općenito|0 Comments

328

Ponude Kod ponuda povećan broj znakova prilikom unosa napomena. Sada je moguće u jedan redak unijeti do 130 znakova. Ako Vam je potrebno više, možete napomene unijeti u više redaka. Ako postoji u matičnim podacima firme Logo, tada se i na određenim tipovima ponuda u desnom gore uglu prikazuje i logo firme.

By | 2010-10-21T00:00:00+01:00 21.10.2010|Ponude|0 Comments