333

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Dodani detalji gdje možete vezano za pojedinu isplatu definirati poslove i dodatne osnove obračuna (bolovanja…)
I dalje je ostavljeno da poslove i dodatne osnove obračuna (bolovanja…) možete unositi u zasebnim prozorima, tako da oni koji imaju izbornik definiran kod pojedinog korisnika programa da samo unašaju poslove bez pristupa ostalim dijelovima plaća, tu mogućnost i dalje imaju

By | 2010-11-17T00:00:00+01:00 17.11.2010|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment