1079

Glavna knjiga > Ispisi glavne knjige > Bruto bilanca – za sva konta
Kod prikazivanja strane (Dugovna, Potražna) kod salda, prikazuje se samo ako su salda < 0.004 ili veća od 0.004
Do sada je bilo situacija kada je saldo bio na primjerice 5. ili 6. decimali ispisano je saldo 0.00 ali je prikazivana strana, sada ako je prikazana 0 ne ispisuje stranu.

By | 2024-01-19T15:30:13+01:00 19.01.2024|Glavna knjiga|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment