Yearly Archives: 2015

/2015

726

Plaće > Matični podaci > Vrste obustava Dodano polje Zaštićeni račun (D/N) Da li se radi o obustavi koja je u stvari isplata na zaštićeni račun.

By | 2015-07-18T00:00:00+01:00 18.07.2015|Plaće|0 Comments

723

Plaće > Ispis > Specifikacija za baku Izmijenjena konstrukcija datoteke. Kod Vrsta naloga u datoteci umjesto oznake 4 stavljena oznaka 1

By | 2015-06-05T00:00:00+01:00 05.06.2015|Plaće|0 Comments

721

Matični podaci > Kontni plan Dodan Gumb: Uvoz Kontni plan Omogućuje nam da obrišemo postojeći kontni plan i zamijenimo ga sa kontnim planom iz neke druge baze. (Npr. Kada otvarate novog komintenta i želite uvesti kontni plan od nekog postojećeg gdje ste si već posložili kontni plan)

By | 2015-05-18T00:00:00+01:00 18.05.2015|Matični podaci|0 Comments

720

Obrasci > Plaće i drugi dohodak Dodani novi obrasci po novom Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima - Nar.nov. br. 32/15 (stupio na snagu 28.03.2015) Obrasci: Evidencija o radnom vremenu ver 3.0 (28.03.2015).xls Evidencija o radnom vremenu ver 3.0 (28.03.2015).pdf

By | 2015-05-18T00:00:00+01:00 18.05.2015|Općenito|0 Comments

719

Plaće Kod Tipova obračuna omogućena korekcija naziva tipa obračuna Plaće > Ispisi Kod nekih ispisa maknuto spominjanje "Plaća" ili korigirano u "Osobno primanje" radi ostalih tipova obračuna Kod nekih ispisa dodano u naziv ispisa i naziv tipa obračuna (npr. Isplatni listići, rekapitulacija,...)

By | 2015-05-07T00:00:00+01:00 07.05.2015|Plaće|0 Comments

713

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost Dodano polje Napomena (moguć unos više redaka napomena) Isto dodano i kod Ispis PDV obrasca i kod XML datoteka za EPoreznu

By | 2015-04-21T00:00:00+01:00 21.04.2015|Obračun PDV|0 Comments

710

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost Dodan izvještaj i xml: Ispis PPO obrasca i XML datoteka (Stari izvještaj premješten na dno izbornika Ispis PPO obrasca i XML datoteka za 2014)

By | 2015-04-13T00:00:00+01:00 13.04.2015|Obračun PDV|0 Comments

709

Plaće > Ispisi > JOPPD Sumiranje podataka iz B stranice u A stranicu Iako se u Pravilniku o porezu na dohodak ne spominje oznaka Stjecatelja: 0010 - Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima 0011 - Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada [...]

By | 2015-03-31T00:00:00+01:00 31.03.2015|Plaće|0 Comments

708

Plaće > Matični podaci > Vrste poslova (primanja) Dodano polje: JOPPD Neodrađeni Sati(D/N) Inicijalno stavljeno na N (Ne) Neodrađeni sati koji se trebaju upisati u polje 10.0 odnose se na plaćene, a neodrađene sate rada zbog: *bolovanja na teret poslodavca * plaćenog dopusta * neodrađenih a plaćenih sati za blagdane, praznike i slično

By | 2015-03-01T00:00:00+01:00 01.03.2015|Plaće|0 Comments