Matični podaci > Kontni plan
Dodan Gumb: Uvoz Kontni plan
Omogućuje nam da obrišemo postojeći kontni plan i zamijenimo ga sa kontnim planom iz neke druge baze.
(Npr. Kada otvarate novog komintenta i želite uvesti kontni plan od nekog postojećeg gdje ste si već posložili kontni plan)

By | 2015-05-18T00:00:00+01:00 18.05.2015|Matični podaci|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment