300

Plaće > Ispisi > Liste plaća (isplatni listići)
Na temelju Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar.nov., br. 81/10.) propisan je obvezni sadržaj isplatnog listića plaće i nadoknade plaće. Pa je tako u čl. 3. st. 1. navedeni obvezni sadržaj Obrasca OP (isplatnog listića), pošto se u praksi pojedine podstavke kod pojedinih poslodavaca nikada ne pojavljuju, otvorilo se pitanje da li je potrebno te stavke i navoditi (npr. sati pripravnosti, rad noću i sl.). Mišljenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva je da nije potrebno navoditi (u našem sustavu plaća "poslove") koji se ne koriste, ali je potrebno istaknuti napomenu na Obrascu OP (isplatnom listiću) "Podaci iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, nadoknade plaće ili otpremnine (Nar.nov., br. 81/10.) nisu navedeni, s obzirom na to da nisu ostvareni".
Na temelju Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar.nov., br. 81/10.) i gore spomenutog mišljenja nadležnog ministarstva u polje Napomene kod Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) inicijalno sustav nudi tekst:
"Određene podstavke iz čl. 3. st. 1. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, nadoknade plaće ili otpremnine (Nar.nov., br. 81/10.) nisu navedene, s obzirom na to da nisu ostvarene"

By | 2010-07-28T00:00:00+01:00 28.07.2010|Plaće|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment