353

Kod ispisa skladišnih kartica dodan parametar:

Kod ispisa skladišnih kartica za izlaze sa maloprodajnih skladišta ako postoji potreba automatski kreiraj NPC (nivelaciju prodajne cijene) (D/N)
Inicijalno je postavljeno na D
Ako je D, prilikom ispisa skladišnih kartica za maloprodajna skladišta, automatski će se kreirati i NPC (nivelaciju prodajne cijene).

By | 2011-01-24T00:00:00+01:00 24.01.2011|Maloprodaja|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment