Matični podaci

/Matični podaci

79

Kod partnera dodana polja MBS, OIB i Šifra dobavljača (Šifra dobavljača se koristi kod nekih komitenata kod ispisa izlaznih računa gdje kupac zahtjeva da se vidi njegova Šifra dobavljača)

By | 2009-09-11T00:00:00+01:00 11.09.2009|Matični podaci|0 Comments

81

Kod unosa partnera promijenjen redoslijed (Porezni broj, MBS i i OIB stavljeni odmah ispod šifre). Dodane kontrole kod upisa Poreznog broja, MBS-a i OIB-a, ako već postoji partner u evidenciji sa istim bilo Poreznim brojem, bilo MBS-om, bilo OIB-om, sustav će javiti da već postoji partner s tim brojem, te će navesti šifru i naziv [...]

By | 2009-09-11T00:00:00+01:00 11.09.2009|Matični podaci|0 Comments