Matični podaci > Poslovni partneri – kupci i dobavljači – dodano polje Konto-troška.
Polje Konto-troška se koristi kod automatskog kontiranja gdje prilikom kreiranja sheme kontiranja možemo definirati da, ako je kod partnera unešen konto troška, na taj konto sustav stavlja ono što mu je definirano pod funkcijama.
Više o tome možete pronaći u Help-u (pomoći) kod sekcije Tipovi kontiranja

By | 2010-03-15T00:00:00+01:00 15.03.2010|Matični podaci|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment