779

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1
Korigiran algoritam kreiranja xml datoteke.
Ako smo imali iznose sa 3 decimale u graničnim slučajevima (3. decimala završava sa 5) zaokruživanje se vršilo na jedan niže. Ispravljeno da se vrši na više.
Osnosno, primjer: do sada 0,935 = 0,93, ispravljeno na 0,935 = 0,94

By | 2016-08-24T00:00:00+01:00 24.08.2016|Obračun PDV|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment