290

Obrasci
Dodan obrazac Evidencija o radnom vremenu (01.06.2010).xls

Na temelju članka 298. stavak 2. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, br. 66 od 28.05.2010., a stupio je na snagu 1. lipnja 2010. Stupanjem na snagu toga Pravilnika, sukladno članku 298. stavak 4. točka 1. prestao je vrijediti Zakon o evidencijama u oblasti rada (Nar. nov., br. 34/91 i 26/93)
Radnik ima pravo uvida u evidenciju
S obzirom na članak 8. st. (4) "Poslodavac je dužan evidenciju o radnom vremenu imati u poslovnom prostoru, odnosno na mjestu rada radnika.", napravljen je obrazac u Excel formatu za lakše korištenje poslodvcima sa terenskim radom.

Iz Pravilnika još izdvajamo:

Članak 11.

(1) Poslodavac je dužan na odgovarajući način voditi odgovarajuće podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika i za:

1) radnike koji su kao rukovodeće osoblje statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima poslodavca ovlašteni voditi poslove poslodavca i koji samostalno donose odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca, te za radnike članove obitelji poslodavca fizičke osobe koji žive u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavljaju određene poslove za poslodavca

AKO S NJIMA NIJE UGOVORIO SAMOSTALNOST U ODREĐIVANJU RADNOG VREMENA, STANKE TE DNEVNOG I TJEDNOG ODMORA,

2) punoljetne radnike za koje je kolektivnim ugovorom uređena iznimka od primjene odredbi o dnevnom i tjednom odmoru uz osiguranje zamjenskog odmora u skladu s člankom 3. stavkom 5. Zakona o radu.

By | 2010-07-22T00:00:00+01:00 22.07.2010|Općenito|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment